Strateegia ja selge fookuse loomine. Metoodiliselt kogu organisatsiooniga seatud plaanide elluviimine