Täideviimise 4 Distsipliini (4 Disciplines of Execution, edaspidi 4DX) metoodika aitab juhtidel koos oma meeskondadega saavutada nende kõige tähtsamaid eesmärke. Uuringud on näidanud, et keskmiselt vaid 15% töötajatest suudavad nimetada 1-3 ettevõtte peaeesmärki ja vaid 20% on nendest innustunud. Lisaks ainult 20% saavad aru oma tegevuste ja ettevõtte eesmärkide seostest. Jalgapallimeeskonna võtmes tähendaks see seda, et 11-st mängijast 9 konkureerivad nii vastase kui ka oma meeskonnaga!

Organisatsiooni strateegiast ja pikaajalistest eesmärkidest räägitakse palju, kuid palju vähem pööratakse tähelepanu sellele, kuidas neid eesmärke päriselt ellu viia. Ka ärikoolides on fookus strateegial ja plaani loomisel vastupidiselt selle elluviimisele, mis peaks justkui vormistamise küsimus olema. Organisatsioonide ja juhtide väljakutse ei ole niivõrd uute ideede genereerimine vaid nende elluviimine.

4DX metoodika keskendub kahele asjale: 1) lühiajaliste (6-18 kuud) eesmärkide saavutamisele ja 2) juhtimiskompetentside arendamisele. Eesmärk on organisatsioonis rakendada juhtimistööriistu, mis aitavad tagada soovitud käitumise muudatuse (nt kõrgem kliendirahulolu, teeninduskvaliteedi tõstmine, rohkem müüki, vms). Reeglina nõuab soovitud käitumisharjumuste juurdumine pikaajalist fookust ja kõvasti distsipliini. Kõige suuremaks takistuseks fookuse saavutamiseks on igapäevane keeristorm, mis meile igast kanalist lõputult peale pressib. 4DX aitab selle keeristormiga võidelda ja olulisi asju päriselt juhtuma panna.

1 DISTSIPLIIN – KESKENDU METSIKULT TÄHTSALE
Oluline on seada lühiajaline fookus sellele, mis aitab meil kõige rohkem pikaajalist eesmärki saavutada (reeglina kasvada). Me ei räägi siin niivõrd käibe või kasumi tüüpi eesmärkide seadmisest vaid sellest, millele keskendumine aitaks organisatsioonidel nimetatud käibe/kasumi seesmärke saavutada. Arusaadavalt tähendab fokusseerimine, et selliseid eesmärke võiks pigem olla vähe, st 1-3 per organisatsioon ja meeskond. Kui fookus ettevõtte tasemel seatud, siis järgmise sammuna on oluline kogu ettevõte selle fookuse järgi joondada.

2 DISTSIPLIIN – MÕJUTA PROGNOOSIVAID MÕÕDIKUID
Teine samm on meeskondade lõikes läbi mõelda, mis on need kõige tähtsamad tegevused, mis aitavad saavutada 1.distsipliiniga seatud fookust. Näiteks, kui eesmärk isiklikus vaates on vähendada oma kehakaalu (X->Y kg), siis selle prognoosivateks mõõdikuteks on igapäevaselt tarbitud kilokalorid ja liikumine (nt 30 min rattasõitu). Elu on näidanud, et selliste mõõdikute prioritiseerimine organisatsioonide ja meeskondade vaatest omab väga suurt mõju oodatud lõpptulemusele. Näiteks Äripäev seadis enda metsikult tähtsaks eesmärgiks tellijate arvu. Kui analüüsisime, mis on ajakirjanike vaatest kõige suurema mõjuga prognoosiv mõõdik tellijate arvu kasvatamiseks, jõudsime järgmise mõõdikuni: “Iganädalaselt avaldada 20 lugu, mida loeb üle 1000 tellija”. Kui alustasime, oli see arv 2, täna parematel nädalatel 25 ja rohkemgi. Loe lähemalt Äripäeva kogemusest antud metoodika rakendamisel.

3 DISTSIPLIIN – LOE PUNKTE
Kui tavaliselt loevad meeskondade tulemusi kokku juhid või süsteem (nt CRM), siis 4DX soovitab vastutuse tegevuste ja tulemuste saavutamise eest anda tegijatele endile. St, ma ise vastutan oma tarbitud kilokalorite või artiklite kirjutamisega seotud tegevuste ja tulemuste saavutamise eest. Kui inimene on ise seotud nö punktitabloo täitmisega (nt füüsiline tabloo seinal), siis ta ka reaalselt teab, kus me igal ajahetkel oleme.

4 DISTSIPLIIN – ANDKE ÜKSTEISELE ARU
Igapäevane (nt hommikune standup) või iganädalane üksteisele aruandlus on kriitiline tulemuste saavutamise seisukohalt. Koosoleku mõte on käia üle igaühe eelmise päeva/nädala tegevused, tulemused ja järgmise nädala plaani. Võtmeküsimuseks on leida üks või kaks kõige tähtsamat tegevust, mida iga inimene saab teha meeskondliku tulemuse saavutamiseks antud ajaperioodil.

Kontseptsioonina on 4DX metoodika lihtne ja arusaadav – fookus, võtmetegevus, mõõtmine ja aruandlus. Metoodika uudsus ja olulisus on seotud keskendumisega vähestele olulistele eesmärkidele ja distsipliinis nende saavutamisel. Kuna distsipliin on suuremale osale inimestest ja organisatsioonidest keeruline teema, siis kindlasti on soovitatav metoodika rakendamisel kaasata ka välist abi.

Eero Sikka

Elluviimise coach