Gallup uuris töötajate rahulolu (State of the Global Workplace) 142-s riigis ning andmed on üsna jahmatavad. 84% eestlastest ei tee oma tööd pühendunult, nendest 20% töötab oma tööandjale lausa vastu ning vaid 16%-l on tõeline kirg oma töö vastu. Meie naaberriikidest on kõige pühendunumad töötajad Poolas, kus 17 protsenti töötajaid armastab oma tööd. Läti, Leedu ja Soome jäävad Eestist pühendunud töötajate osakaalu poolest alla. Horvaatias tundub olukord olevat päris hull, sest vastu töötab lausa üks kolmandik ning vaid 3% on pühendunud.

Ladina-Ameerika riigid paistsid silma keskmisest kõrgema pühendumisega (Panama, Costa Rica, Guatemala).

Need, kel on tõeline kirg oma töö vastu on palju rõõmsamad, tulemuslikumad ning viivad läbi suurema osa uuendusi ettevõttes. Vastupidiselt need, kel pole tõelist kirge või see on kadunud, panevad töö alla suure hulga tunde, kuid nende jaoks on see pigem pingutus kui fun, neil on vähem energiat, nad on õnnetumad ja nad õõnestavad ka teiste tehtud tööd.

Uuringu järgi maksab tõelise pühendumise puudumine USA majandusele pool miljardit dollarit aastas.

Gallup annab ka nõu, kuidas teha nii, et inimesed oma tööd rohkem armastaksid, soovitades:

  • rääkida inimestega pühendumisest;
  • mõõta töötajate pühendumist õigete vahenditega;
  • tegeleda pühendumisteemadega mikrotasandil;
  • valida ettevõttesse õiged juhid ja võtmeisikud;
  • koolitada juhte ja panna nad vastutama töötajate pühendumise eest;
  • kohtuda inimestega seal, kus nad asuvad ning arvestada kultuurilisi eripärasid.

Mõelge, milline oleks elu siis, kui kasvõi pooled töötajatest oleksid tõeliselt pühendunud