Organisatsioonide tulemuslikkuse parandamisel ja oluliste asjade elluviimisel on mitu takistust, näiteks töötajate pühendumine.

Gallup on pühendumist pikalt uurinud (State of The Global Workplace) ja kuigi numbrid on aastatega paranenud, siis tööandjatel on palju veel teha. Eestis töötab kirega vaid 20% töötajatest, 65% ei ole pühendunud ja 15% töötab oma tööandjale vastu. Kuigi tulemused kõiguvad riigiti, siis Eesti tulemused on maailma keskmisega võrreldes sarnased.

Kuidas siis suurendada pühendumist ja olulisi asju päriselt ellu viia?

Pane paika 1–3 fookust

See võib kõlada klišeena, ent kõigepealt tuleb paika panna, mida tahame organisatsiooni või meeskonnaga saavutada. Arusaadavalt võiks seatud eesmärke olla vähe – rusikareegliks võib pidada kuni kolme konkreetset fookust. Olulisi asju ei saa kunagi olla pigem rohkem ja üle kolme asja ei kipu inimestel ka meeles püsima.

Räägi seatud fookusest pidevalt

Kui fookus on seatud, siis tuleks kogu organisatsioon selle fookuse järgi joondada, et kõik saaksid aru oma mõjust peaeesmärkidele. Seejärel on oluline pidev kommunikatsioon eesmärkide ja nende saavutamise puhul. Ühe uuringu järgi suudab keskmiselt vaid 15% inimestest organisatsioonis nimetada 1–3 organisatsiooni peaeesmärki. Peamine põhjus ongi ebapiisav kommunikatsioon. Tihtilugu räägitakse eesmärkidest vaid eesmärgiperioodi (aasta) alguses, aga uuringud on näidanud, et ühte asja tuleb rääkida minimaalselt seitse korda, et see inimestele meelde jääks.

Prioritiseeri igapäevaselt

Millega inimesed tavaliselt oma (töö)päeva alustavad? Üldiselt e-posti, sotsiaalmeedia, uudiste, Slacki või muu kanaliga, mis paratamatult igapäevasesse oravarattasse tõmbab. Keskmiselt 50% tööajast tegeletakse n-ö võltstööga, st tööga, mil ei ole otsest olulist mõju ettevõtte peaeesmärkidele. Esimese asjana soovitan kõigepealt kõikvõimalikud “segajad” sulgeda ja seejärel kirjutada vastus järgmisele küsimusele: mis on see üks kõige tähtsam asi, mida ma saan täna ära teha, mis aitab mind kõige rohkem peaeesmärkide suunas (nii tööalaselt kui ka eraeluliselt)?

Anna oma tegevustest aru

Igapäevase fookustegevuse kirja panemine on väga oluline harjumus, aga tihtilugu võib sellest väheks jääda, et paberile pandu päriselt tehtud saaks. Igahommikune 5–10 minuti pikkune stand-up-koosolek oma meeskonna või partneriga suurendab oluliselt seatud tegevuste elluviimise tõenäosust. Koosoleku sisu on jagada üksteisega, kas eelmisel päeval lubatu sai tehtud ja mis on tänase päeva fookus. Meeskonna ülesanne on üksteist nii toetada kui ka kohustada seatud ülesannete elluviimisel.